Ydelsestyper (filtrer visning)
Plantyper (filtrer visning)
Sortering (rækkefølge)
Budgetters betydning og relevans
2021-01-31
Omdannelse av Skårersletta
2018-01-31
Sektorplaner for Svendborg Kommune
2018-01-31
Nyttekostnadsberegninger for Gjøvikbanen / Rv 4
2017-09-30
Virkninger av revidert Oslopakke 3
2017-08-31
Kollektiv trafik i Odense
2017-07-31
Trafikksikkerhet ved skolene i Moss og Rygge kommune
2017-07-31
Lokalplaner for Nyborg Kommune
2017-07-31
BRT i København
2017-06-30
Lokalplaner for Esbjerg Kommune
2017-05-31
Framtidige kollektivkonsepter i Ålesund
2017-04-30
Lokalplaner for Allerød Kommune
2017-03-31
Intercity Haug - Halden
2016-11-30
Östlig forbindelse Stockholm
2016-11-30
Oslopakke 3
2016-11-30
Beredskapstakster i Oslo 2017
2016-10-31
Teknologiske trender og betydning for mobilitet
2016-10-31
Nullutslippskjøretøy i individuelt tilrettelagt skoleskyss
2016-10-31
Nye kollektivløsninger i Vestfold
2016-08-31
Uheldsportalen
2016-06-30
Registrerings-app til gennemgang af skiltede cykelruter
2016-06-30
Fremkommelighedsanalyse
2016-05-31
Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2017
2016-05-31
Esbjerg Kommuneplan 2017
2016-04-30
Haderslev Kommuneplan 2017
2016-04-30
Reykjavik - Borgarlínan
2016-03-31
Allerød Kommuneplan 2017
2016-02-29
Halsnæs Kommuneplan 2017
2016-02-29
Fremkommelighedsanalyse
2016-01-31
Svendborg Kommuneplan 2017
2016-01-31
Holbæk Kommuneplan 2017
2016-01-31
Ringsted Kommuneplan 2017
2016-01-31
Nyborg Kommuneplan 2017
2015-12-31
Aarhus SAVE-registrering
2015-12-31
Sektorplaner for Københavns Kommune
2015-12-31
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
2015-11-30
KVU lavutslippsoner
2015-11-30
Norddjurs Kommuneplan 2017
2015-11-30
Kvalitetssikring av driftskostnader ved kollektivtilbud i Kristiansand
2015-11-30
Kollektivkonsept 2025 i Kristiansands-området
2015-10-31
Syddjurs Kommuneplan 2016
2015-10-31
Randers Kommuneplan 2017
2015-10-31
FOLKETAL.DK
2015-09-30
Reisevaneundersøkelse og kartlegging av tjenestemobilitet i Bergen kommune
2015-09-30
FREMTIDENS AREALBRUK OG MOBILITET
2015-09-30
Faaborg-Midtfyn Kommuneplan 2017
2015-09-30
Overordnet kollektivstruktur på ny E39 Bergen – Stavanger
2015-09-30
Slagelse Kommuneplan 2017
2015-08-31
Frederikssund Kommuneplan 2017
2015-08-31
Solrød Kommuneplan 2017
2015-07-31
KK-LIV: LedelsesInformationsVærktøj til opfølgning på skybrudsprojekter
2015-07-31
Samsø Kommuneplan 2017
2015-07-31
Vejle Kommuneplan 2017
2015-06-30
travlt.nu
2015-06-30
Tønder Kommuneplan 2017
2015-05-31
Horsens Kommuneplan 2017
2015-04-30
Kommunedelplan for kollektivsystemet i Bergen vest
2015-02-28
Odder Kommuneplan 2017
2015-01-31
Nullvekstmålet – midler som monner
2014-11-30
Konseptvalgutredning for sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen
2014-11-30
NY HAVNEGATE OG FV.471 - VESTRE STRANDGATE
2014-10-31
HAVNEGATA OG VESTRE STRANDGATE
2014-09-30
Planleggingsprinsipper for kollektivtrafikken i Rogaland
2014-09-30
Nullvekstmålet – Midler som monner
2014-07-31
Lokalplaner for Horsens Kommune
2014-03-31
Trafiksikkerhedplan for Slagelse Kommune
2013-12-31
Natura-2000 handleplan for Lemvig Kommune
2013-11-30
Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune
2013-11-30
Natura-2000 handleplan for Tønder Kommune
2013-10-31
Pelikanen: Arealsagsbehandlingsmodul
2013-09-30
Tønder Visionen
2013-09-30
Trafikantbetaling – Revidert avtale Oslopakke 3
2013-09-30
Charter for Kalø Bugt
2013-06-30
Spildevandsplan 2015 for Odder Kommune
2013-05-31
Lokalplaner for Frederiksund
2013-04-30
Horsens Cykelby
2013-01-31
Modell for takstanalyse av endringer i sonegrenser i Ruterområdet
2012-12-31
Lokalplaner for Odder Kommune
2012-11-30
Modell for taktsanalyse av endringer i sonegrenser i Ruterområdet
2012-11-30
Lokalplaner for Holbæk Kommune
2012-11-30
Sektorplaner for Horsens Kommune
2012-09-30
Busteknologi i Københavns Kommune
2012-09-30
Sektorplaner i Randers Kommune
2012-09-30
Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune
2012-08-31
Qaasuitsup Kommuneplan 2014
2012-08-31
Samsø Kommuneplan 2013
2012-06-30
Sektorplaner og Planstrategi for Qaasuitsup Kommune
2012-06-30
Sektorplaner i Hedensted Kommune
2012-06-30
Sektorplan for Slagelse Kommune
2012-06-30
Politikker for Tønder Kommune
2012-05-31
Hillerød Kommuneplan 2013
2012-04-30
Ishøj Kommuneplan 2013
2012-04-30
Gladsaxe Kommuneplan 2013
2012-03-31
Sektorplaner for Gladsaxe Kommune
2012-03-31
Odder Kommuneplan 2013
2012-03-31
Halsnæs Kommuneplan 2013
2012-02-29
Jammerbugt Kommuneplan 2013
2012-02-29
Glostrup Kommuneplan 2013
2012-01-31
Holbæk Kommuneplan 2013
2012-01-31
Planportal for Tønder Kommune
2011-12-31
Slagelse Kommuneplan 2013
2011-12-31
Lokalplaner for Samsø Kommune
2011-11-30
Holstebro Kommuneplan 2013
2011-11-30
Helhedsplan 2013 for Jammerbugt Kommune
2011-11-30
Handlingsplan for Trafikstøj for Høje-Taastrup Kommunes
2011-10-31
Hjørring Kommuneplan 2013
2011-10-31
Høje-Taastrup Kommuneplan 2013
2011-09-30
Kerteminde Kommuneplan 2013
2011-09-30
Tekniske planer for Tønder Kommune
2011-09-30
Temaplaner for Holbæk Kommune
2011-09-30
Svendborg Kommuneplan 2013
2011-09-30
Allerød Kommuneplan 2013
2011-08-31
Grundsalg i Hedensted Kommune
2011-08-31
Haderslev Kommuneplan 2013
2011-08-31
Nyborg Kommuneplan 2013
2011-08-31
Lemvig Kommuneplan 2013
2011-08-31
Lyngby Taarbæk Kommuneplan 2013
2011-08-31
Idékatalog for udviklingen af Kolindsund området
2011-07-31
Norddjurs Kommuneplan 2013
2011-07-31
Esbjerg Kommuneplan 2013
2011-07-31
Natura-2000 handleplan for Viborg Kommune
2011-06-30
Randers Kommuneplan 2013
2011-06-30
Frederikshavn Kommuneplan 2013
2011-06-30
Syddjurs Kommuneplan 2013
2011-06-30
Natura-2000 handleplan for Frederikshavn Kommune
2011-04-30
Sektorplaner for Frederikssund Kommune
2011-03-31
Faaborg-Midtfyn Kommuneplan 2013
2011-02-28
Spildevandplan for Allerød Kommune
2011-01-31
ODEUM Report
2010-12-31
Vejle Kommuneplan 2013
2010-11-30
Indsatsplaner for Tønder Kommune
2010-10-31
Frederikssund Kommuneplan 2013
2010-09-30
Assens Kommuneplan 2013
2010-09-30
Kollektivtrafikk mellom Bergen og Åsane
2010-07-31
Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune
2010-07-31
Vådområdeprojektet i Termstrup Enge
2010-04-30
Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune
2010-04-30
Klimaplan for Høje-Taastrup Kommune
2010-01-31
Jammerbugt Kommune - portal for Natura 2000-handleplaner
2009-02-28
Vandhandleplan for Lemvig Kommune
2008-08-31
Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune
2008-07-31
Natura-2000 handleplan Vesthimmerland Kommune
2008-07-31
Vandhandleplan for Tønder Kommune
2008-07-31
Vandhandleplan for Struer Kommune
2008-06-30
Affaldsplan for Assens Kommune
2008-01-31
Assens Kommuneplan 2009
2007-12-31
Ishøj Kommuneplan 2009
2007-10-31
Holstebro Kommuneplan 2009
2007-10-31
Faaborg-Midtfyn Kommuneplan 2009
2007-09-30
Vejle Kommuneplan 2009
2007-09-30
Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009
2007-08-31
Lokalplaner for Lyngby-Taarbæk Kommune
2007-08-31
Nyborg Kommuneplan 2009
2007-07-31
Hjørring Kommuneplan 2009
2007-06-30
Tønder Kommuneplan 2009
2007-05-31
Slagelse Kommuneplan 2009
2007-04-30
Kommuneplanstrategi for Hals
2006-10-31
Webatlas for Gentofte
2003-07-31
ODEUM e-Plan
1997-04-30