Fremkommelighedsanalyse

i Viborg Kommune

Kunde

Viborg Kommune

Rådgiverydelse

  • Analyse

Vil du vide mere?

Ole H. W. Jensen

owj@cowi.com
+45 5640 7728

Viborg Kommune igangsatte i 2016 udarbejdelse af en trafikplan for hele kommunen. Som en del af fordebatten ønskede kommunen at gennemføre en internetbaseret analyse, hvor borgerne fik mulighed for at komme med forslag og idéer til planlægningsarbejdet.

Denne undersøgelse indgik i arbejdet med en ny samlet trafikplan for Viborg Kommune. Formålet med undersøgelsen var at indsamle viden om trafikken og oplevelsen af denne samt at indsamle idéer og forslag til belysning i planarbejdet.

Borgerne fik mulighed for at svare på en række spørgsmål og udpege steder- og strækninger af særlig interesse på interaktive kort online. Besvarelsen af spørgsmålene tog ca. 10 minutter.

Til sidst blev data saneret, analyseret og konverteret til GIS, til afrapportering og internt brug i kommunen.