Oslopakke 3

Virkninger av trafikantbetaling

Kunde

Oslopakke 3- sekretariatet

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Marit Ulveseth

maul@cowi.com
+47 975 88 217

COWI har utviklet beslutningsgrunnlaget for revisjonen av Oslopakke 3, med testing av flere ulike opplegg for trafikantbetaling underveis i prosessen.

Prosjektet inneholdt følgende: Ulike opplegg for trafikantbetaling i Oslo- og Bærumsringen pluss en supplerende Indre Ring og bomsnitt over bygrensen. Testing av ulike takstregimer med miljø- og tids- differensierte takster, samt vurdering av evt. beleggs-differensiering. Utvikling av egnede beregningsmodeller for å kvantifisere trafikkavvisningen, basert på eksogent innlagte priselastisiteter.

Det ble tatt utgangspunkt i passeringsdata fra Fjellinjen gjennom dagens bomstasjoner og turmatriser generert i trafikkmodellen RTM23+. Virkning med ulike timesregler ble også beregnet.

Det ble også sett på utvikling av bilparken som følge av miljødifferensierte takster (hvor det ble brukt en egen økonometrisk bilvalgsmodell). Prosjektet omfatter beregning av virkninger for trafikk, proveny og miljøeffekter, samt beregning av samfunnsøkonomiske virkninger.