Kollektiv trafik i Odense

Fremtidens kollektive net

Kunde

Fynbus og Odense Kommune

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik
  • Analyse

Vil du vide mere?

Michael Goth-Rindal

miri@cowi.com
+45 5640 1556

Nov 2017 - Sept 2018

Planlægning af fremtidens kollektive trafik for Fyn og Odense, som gør det attraktivt at benytte den kollektive trafik.

COWI har spillet en stor rolle i fremtidens kollektive transport i Odense, hvor vi har været teknisk rådgiver for Odense Letbanes linje 1 og 2, herunder medvirket til planlægning af letbanen, modelberegninger for trafikken, passagerkonsekvenser, bustilpasninger og driftsøkonomi. En del af dette var udarbejdelse af udredningsrapporter. For linje 1 stod COWI også for projektering af letbanen og VVM.

COWI har medvirket til de efterfølgende arbejder med opdateringer af busnet og driftsøkonomien for den kollektive trafik sammen med Odense Kommune og Fynbus, hvor der er arbejdet med løbende tilpasninger af busnettet og vurderinger af driftsøkonomien.

P.t. er COWI i gang med 2 planlægningsopgaver, hvor der skal planlægges et nyt regionalt busnet for Fyn samt et bybusnet for Odense når letbanen åbner i 2020. Til grund for dette udarbejdes grundige markedsanalyser, der klarlægger transportbehov og efterspørgel, der designes forskellige scenarier for busnet, som efterfølgende konsekvensvurderes på både serviceniveau, passagerniveau og økonomien. Dette leder til anbefaling af endelige busnet for både det regionale niveau og for Odense når letbanen åbner.