KVU lavutslippsoner

Tiltak til reduksjon av NOX utslipp

Kunde

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Hanne Kristine Samstad

hksa@cowi.com
+47 414 69 568

COWI har gjennomført en analyse av tiltak rettet mot reduksjon av NOX utslipp.

COWI har gjennomført en analyse, for Bymiljøetaten, av mulige tiltak for reduksjon av utledning i NOX fra veitrafikken. Som eksempel på tiltak ble det blant annet vurdert innførelse av soner, hvor biler må leve opp til emisjonskrav eller betale gebyr for å kjøre. COWI har gjennomført en analyse av effekten av ulike tiltak.