Kvalitetssikring av driftskostnader ved kollektivtilbud i Kristiansand

Analyse av driftskostnader og tilskuddsbehov

Kunde

Vest-Agder Fylkeskommune

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Hanne Kristine Samstad

hksa@cowi.com
+47 414 69 568

COWI har analysert forventede driftskostnader og tilskuddsbehov ved foreslått kollektivtilbud i Kristiansandregionen.

COWI har gjennomgått driftskostnader og tilskuddsbehov ved foreslått kollektivtilbud i Bymiljøavtale Kristiansandsregionen. Med utgangspunkt i det foreslåtte rutetilbudets linjer, frekvenser, kjøretider og kjørelengder, ble det gjort en uavhengig beregning av driftskostnadene. For å vurdere tilskuddsbehovet ble billettinntektene anslått ved hjelp av en elastisitetsmodell for beregning av forventet reiseetterspørsel ved det nye kollektivtilbudet.