Kommunedelplan for kollektivsystemet i Bergen vest

Højklasset kollektiv trafikk

Kunde

Bergen Kommune

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik
  • Analyse

Vil du vide mere?

Henrik Juul Vestergaard

hvpe@cowi.com
+45 5640 2609

Maj 2015 - Dec 2018

COWI er engasjert av Bergen kommune for å utarbeide en kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest.

Formålet med prosjektet er at gi et grunnlag for valg av hovedkorridorer og kollektivkonsepter (bus eller bane) mellom Bergen sentrum og Bergen vest, frem mod 2040. Dette realiseres i en kommunedelplan for kollektivsystemet. Dette arbeide inkluderer markedsanalyse for Bergen vest, forslag til kollektivkonsept og driftsopplegg for det samlede kollektive nett i Bergen vest med oppstilling og sammenligning av mulige bybane/BRT-løsninger og supplerende bussnett i 6 forskjellige korridorer. Ennvidere konsekvens-vurdering av disse med hensyn til bl.a. passasjerpotensialet (modellkjøring), service-effekter samt driftsforhold og økonomi. Utarbeidelse av rapport for valg av kollektivkonsept og samlet driftsopplegg, samt detaljering og optimering av de anbefalende løsninger.