Nyttekostnadsberegninger for Gjøvikbanen / Rv 4

Samfunnsøkonomi

Kunde

Statens vegvesen og Jernbaneverket

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik
  • Analyse

Vil du vide mere?

Hanne Kristine Samstad

hksa@cowi.com
+47 414 69 568

I forbindelse med KVU for det felles veg- og jernbaneprosjektet Rv 4 Jaren - Mjøsbrua og Gjøvikbanen Oslo - Moelv. Analysen omfatter transportmodellberegninger av veg- og jernbanealternativene, samt nyttekost-analyser av tre gjennomgående konsepter som er satt sammen av veg- og jernbanetalternativene.