FREMTIDENS AREALBRUK OG MOBILITET

Kunde

Kristiansand kommune

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Malene Kofod Nielsen

mkni@cowi.com
+45 5640 7729

Kristiansand kommune står overfor utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling. Dette skaper behov for en langsiktig byutviklingsstrategi. I parallelloppdraget Kristiansand 2041, utfordrer kommunen fagmiljøer til å fre

PROSJEKTBESKRIVELSE

I 2041 feirer Kristiansand 400-års jubileum. Dette årstallet er valgt som et fokuspunkt for fremtidsbildene, men strategiene skal også ha en tidshorisont ut dette århundret.

Kristiansand kommune har utfordret faggrupper med noe ulik kompetanse til å lage sine fremtidsbilder av Kristiansand 2041. Det er valgt to tema - fremtidens byutviklingsgrep og fremtidens arealbruk og mobilitet. Det er valgt ut to team for hvert tema.

COWI ble valgt ut til å gi gode innspill på hvordan arealutvikling, senterstruktur og transportsystem bør være for Kristiansand i 2041.
Demografisk utvikling, teknologisk utvikling innen transport og klimavennlig byutvikling og det å skape attraktive byer, være sentrale områder som skal belyses.