Beredskapstakster i Oslo 2017

Tidsdifferensierte takster i perioder med høy luftforurensing

Kunde

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Rådgiverydelse

  • Kollektiv trafik

Vil du vide mere?

Marit Ulveseth

maul@cowi.com
+47 975 88 217

COWI har gjennomført en analyse av virkninger ved økte bompengetakster på dager med høy luftforurensing.

Utarbeidelse av forslag til forskrift om midlertidige økte tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo på dager med høy luftforurensning (beredskapstakster). Beregning av trafikkavvisning og miljøvirkninger mht. NOx ved økte takster på diesel personbiler og tunge kjøretøy med motor i klasse Euro V eller eldre.