Paradigmeskift i Vejles kommuneplan 2017

ODEUM e-Plan tilføjer endnu en løsning på web. Denne gang er det en mobilvenlig platform til den kommende kommuneplan 2017 proces hos Vejle Kommune, der kan bruges til mange formål indenfor digital formidling.

Som det ses på ovenstående figur er der tale om digital formidling på alle platforme. 

Ifølge Danmarks Statistik, anvendte 74% af alle adspurgte borgere, i alderen 16-74 år, i Region Syddanmark deres mobiler til at gå på internettet i 2015. Det er blot 1% fra landsgennemsnittet på 75%. Denne er trend er observeret stigende siden 2012.

Generelt er det især sociale medier, underholdning, informationssøgning og, i stigende grad, online-handel, der rykker fra de stationære computere til de mobile enheder.

Vi oplever stigende interesse hos vores kunder, for at kunne tilbyde indberetninger direkte til planportalerne fra borgernes mobiltelefoner. Herunder bl.a. borgerundersøgelser og geo-kodede registreringer af problemer i trafikken. Hvor fokussen ligger på både borgerinddragelse og borgerdemokrati, der kan kombineres med planportalernes øvrige data i realtid.

Vores egen statistik viser også, at ca. én ud af hver tre besøgende på vores kunders planportaler i første halvdel af 2016, brugte enten en mobiltelefon eller en tablet for at tilgå siderne. Sidste år var det én ud af hver fire og i 2017 forventes det at nærme sig eller overskride halvdelen. Dvs. borgerne og politikerne søger i stigende grad oplysninger om kommunernes planer, via mobile enheder.

Dette betyder at ikke alene vil mobilvenlighed have stigende betydning i forhold til at kunne kommunikere ud til borgerne, men at mere mobilvenlige planportaler vil have større potentiale for at inddrage borgerne i en meningsfuld dialog.

Det er lige præcist denne udvikling Vejle Kommune har valgt at tage højde for på deres nye kommuneplan 2017 portal, hvor der lægges vægt på øget anskueliggørelse og kommunikation i øjenhøjde.

Kontakt os for at høre nærmere.

 

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg