ODEUM brugerseminar 2017

COWI inviterer til ODEUM brugerseminar, som afholdes på COWIs kontor i Vejle.

Torsdag d. 2. november, kl. 10-15, Havneparken 1, 7100 Vejle

Det overordnede program for dagen er: 

  • Opfølgning på årets udvikling og nyheder
  • Fagligt indlæg ved Line Hvingel, COWI
  • Bruger indlæg
  • Spørgsmål & afrunding

Der planlægges en dag, som har interesse for både planlæggere og GIS-folk. Dagen vil bestå af korte oplæg, gruppesnak og plenumdialog, så alle får noget med hjem. Samtidig vil der blive lagt stor vægt på, at dagen giver plads til erfaringsudveksling ved bordene.

Vi sørger for god forplejning med rundstykker, frokost fra Meyers Køkken og eftermiddagskaffe.

Tilmelding sker på siden:  http://www.digitaleplaner.dk/dk/kundesupport/brugerseminar/2017/

Deltagelse koster kr. 500 ekskl. moms pr. deltager.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 25. oktober.

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg