Ny Planlov forventes at træde i kraft den 15. juni

Nyhed fra  

Vedrørende ikrafttrædelse af lovforslag om modernisering af planloven

Til jeres orientering har erhvervsministeren i ændringsforslag til L 121, der nu skal færdigbehandles af Folketinget, foreslået, at ændringerne træder i kraft den 15. juni 2017.

Ændringsforslaget har opbakning fra aftaleparterne bag Danmark i bedre balance. Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget på 3. behandlingen, som er berammet til den 1. juni 2017, og vil dermed træde i kraft den 15. juni 2017.

Kommunernes planforslag – herunder forslag til revision af kommuneplanen - skal følge de regler i planloven, som er gældende på det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning om forslaget. Dette betyder, at hvis en kommune ønsker at sende et forslag til kommuneplan i høring, som følger de gældende regler, skal dette være vedtaget af kommunalbestyrelsen inden den 15. juni 2017. Forslag til kommuneplan, som vedtages af kommunalbestyrelsen efter den 15. juni 2017, skal leve op til reglerne i den nye planlov.

 

Med venlig hilsen

Sara Aasted Paarup
Kontorchef

ERHVERVSSTYRELSEN
Landsplanlægning

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 50869751
E-mail: SarPaa@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Del:   

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg