Information omkring sommerferieperioden

I sommerferieperioden vil man kunne opleve en nedsat bemanding på ODEUM e-Plan Support. Denne periode vil hovedsageligt begrænse sig til juli måned.

Dette betyder at der kan opleves en noget længere svartid på normale supportsager, dog vil alle kritiske supportsager naturligvis blive løst hurtigst muligt.

Marker supportsagen som Prioritet: haster i de tilfælde hvor det er en kritisk fejl. 

Vi håber dette ikke vil give for store udfordringer for jer som kunder.

God sommerferie

 

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg