e-Plan - mere end kommuneplaner

Vidste du at ODEUM e-Plan bliver anvendt til andet end bare kommune- og lokalplaner?

Som det ses på ovenstående figur, kan kombinationen af ODEUM og GIS anvendes i mange sammenhænge. Den funktionalitet som e-Plan indeholder, gør denne løsning ideel til visning af diverse projekter som ønskes formidlet. Eksempelvis anvendes løsningen til formidling af trafikhandlingsplanerne i Slagelse og Frederikssund:

Planernes enkelte projekter bygger på en standardiseret skabelon, hvilket sikrer en ensartet og gennemskuelig udarbejdelse. Gennem et ID kobles geometrien på, hvorefter systemet automatisk danner geokodet projekter on the fly, klar til formidling:

Med ODEUM e-Plan's andre muligheder, såsom indberetnings- og høringsmodulet, er grundlaget på plads, for at få opsat en løsning som dækker ens aktuelle behov. Se et eksempel på et indberetningsmodul her: Slagelse indberetning, og et høringsmodul her: Lokalplaner i høring i Frederikssund (tryk på 'Vær med').

Kontakt os for at høre nærmere.

 

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg