COWI PLAN Brugerseminar 2019

Den 31. januar blev COWI PLAN Brugerserminar 2019 afholdt på COWIs kontor i Vejle. Seminariet var vel besøgt af i alt 37 deltagere fra 16 forskellige kommuner. Vi håber at alle fik noget ud af at være med - om det være sig fagligt, information i forhold til udvikligen af COWI PLAN eller networking med andre inden for respektive faglige fællesskaber. 

Dagen bestod af oplæg fra COWI omkring udviklingen af COWI PLAN samt tre faglige temaer vedrørende lokal-, sektor- og kommuneplaner. Ydermere havde vi besøg ude fra af direktør fra AKQA Morten Lund og chefkonsulent fra Ervhersstyrelsen Henrik Larsen. Morten Lund satte ord på værdien af, at COWI har valgt AKQA som udviklingspartner til nye og kommende COWI PLAN-produkter. Henrik Larsen holdte et oplæg om status og fremtidsperspektiver for digitalisering på planområdet. I den forbindelse har vi noteret, at Henrik følger op på forholdene omrking udskiftning af PDF på en allerede vedtaget plan. 

Vi har samlet den feedback vi fik på dagen og vil i den forbindelse adressere følgende punkter.

 - ODEUM e-Plan vil indtil den endelige overgang til COWI PLAN være i normal drift og vi opdaterer systemet efter behov.

- ODEUM e-Plan vil stadig blive tilpasset Plandata, således det er muligt at indmelde planer.

- Udviklingen af det nye COWI PLAN er i fuld gang! Vi vil i den kommende tid påbegynde en tæt dialog med jer omkring overgangen fra ODEUM e-Plan til COWI PLAN og vil løbende kunne konkretisere hvad overgangen i praksis betyder for jer kunder.

Næste skridt

Vi er glade for at så mange af jer har meldt tilbage, at I er interesseret i at sparre på udviklingen af produkter i COWI PLAN. Vi vil I fremtiden inddrage jer efter behov og ved dialog - så det også passer ind i jeres dagligdag. Ligeledes har enkelte kommuner indvildet i at være testkommuner for migreringen. Hvordan dette kommer til at forløbe vil vi aftale i tæt dialog med de pågældende kommuner.  

Det næste skridt fra vores side er at tage kontakt til hver enkelt af jer kunder. Her vil vi i første omgang søge at afklare praktiske forhold mellem migreringen og jeres daglige arbejde. Vi vil ligeledes afklare hvornår de første møder skal afholdes, og hvem der skal deltage. I kan derfor forvente at høre mere inden for en måneds tid.

Tak til alle, der tog sig tid til at deltage i COWI PLAN Brugerseminar 2019

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg