ÅRET DER GIK 2015

Kære ODEUM e-Plan kunde

Vi vil gerne takke alle kunder for et spændende år og til nye kunder – velkommen til jer. 

Året har budt på mange nye forbedringer af ODEUM og der er afholdt fælles ODEUM kurser og ERFAgruppen er startet op som noget nyt i 2015. Vi afholder også fælles kurser og, som noget nyt, webinarer i det nye år, se mere herom sidst i nyhedsbrevet.

Vi har spændende projekter igang med flere af jer kunder som idemagere og driftkraftter. Det er super spændende for os og det håber vi udvides i det nye år. Herunder kan I se hvilke nye ideer der kom frem efter workshoppen til brugerseminaret i november. 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

På vegne af ODEUM e-Plan teamet

Mikkel Kappel

mkap@cowi.dk  

 

Brugerseminar 2015

Brugerseminar 2015 blev afholdt den 5. november 2015 hos COWI i Vejle.

Til seminaret deltog 15 brugere fra 10 danske kommuner og 1 bruger en fra en grønlandsk kommune. Derudover var hele ODEUM e-Plan teamet og Webhouse (ODEUM leverandør) repræsenteret, samt Planlægger Line Træholt Hvingel fra COWI, som afholdte oplægget "Digital forvaltning – ret og vrang"

Det overordnede program for dagen var:

 1. Siden sidst
 2. Nyheder - Bl.a. Nyt modul til kommuneplantillæg, ODEUM Kort widget, ny manual (http://manual.digitaleplaner.dk/)
 3. Fagligt indlæg: Digital forvaltning – ret og vrang
  – Planlægger Line Træholt Hvingel
  Digital forvaltning har længe haft et nødvendigt fokus på ’teknik’. Med den seneste digitaliseringsstrategi fra 2011 kom ’lovgivning’ endeligt på banen i form af indsatsområdet 'Digitaliseringsklar lovgivning'. Dette skete i erkendelsen af, at lovgivningen i det digitale setup ofte er udfordret. Som det siges i strategien: Når vi skruer op for de digitale ambitioner og breder teknologien ud til nye områder, opstår der uundgåeligt nye juridiske problemstillinger.
  Som opfølgning på dagens program var dette oplæg udtænkt til at udfordre den retlige kvalitet af vores GIS systemer og diskutere vejen frem mod næste generation af digitale forvaltningssystemer. Herunder også spørgsmålet: hvordan sikrer vi os, at der træffes retlige robuste afgørelser i vores (GIS)systemer?
 4. Spørgsmål & afrunding - Tid til spørgsmål og respons fra deltagerne via en tilfredshedsundersøgelse. Som noget nyt bestod denne sidste del af seminaret yderligere af en "mini-workshop", hvor brugerne diskutterede fremtidige arbejdsgange, teknologier, problemstillinger og løsninger i grupper

Hent præsentationerne og workshopnoterne fra årets brugerseminar på digitaleplaner.dk

Se feedback fra brugerseminaret 2015 

Se feedback fra brugerseminaret 2014

Tak til alle de fremmødte for et godt engagement og gode diskussioner om hvordan vi sammen kan videreudvikle gode løsninger, til brug i det daglige arbejde med planlægning.

 

Nyheder om ODEUM e-Plan

Husk at på vores site digitaleplaner.dk er det muligt, at følge med i, hvad andre ODEUM e-Plan kunder anvender deres digitale planværktøj til. Se mere her NYHEDER OM ODEUM E-PLAN

Send gerne mailen videre til andre ODEUM-interesserede kolleger og opfordrer dem til selv at melde sig på nyhedsbrevet

 

KP17

Mange af jer er godt i gang med KP17 og vi forventer at flere går i gang i det nye år. Derfor kommer KP17 til at fylde en del af vores hverdage det næste stykke tid. 

Mange af jer har valgt at følge anbefalingen om, at benytte lejligheden, når der alligevel skal laves en ny kommuneplan, til at gennemtænke design og få opdateret til et mobilvenligt responsivt design. Det sker i takt med at den Danske befolkning i stigende grad griber til mobiler og tablets, når noget skal undersøges på Internettet.

Ligeledes har flere kommuner valgt, at tage imod e-Plan fanen i Odeum - som en del i det ryk vi har lavet for at få flest mulige af vores kunder til at benytte den samme version af Odeum hvor det er muligt. Dette er noget vi har kæmpet for, således at de fleste af vores kunder kan få mest mulig ud af de nyeste funktioner i systemet, samt kan "tale det samme sprog" når vi netværker til f.eks. ERFA-møder, kurser og brugerseminarer.

Dem af jer, der ikke er gået i gang endnu, bedes hurtigst muligt udfylde formularen HER, så snart der foreligger beslutninger om datoer osv., så vi kan yde en endnu bedre service i forbindelse med revisionen af jeres kommuneplan.

 

Nye ansigter i 2015

I 2015 kunne vi byde velkommen til to nye kollegaer:


Ny Manual påbegyndt i 2015 

I 2015 startede vi på at udarbejde en ny manual. Denne er tilgængelig på: manual.digitaleplaner.dk

Manualen vedligeholdes og udvides løbende i forbindelse med vores support, og vi tilstræber os at tilføje vejledninger, tips og tricks indenfor de emner vores kunder spørger mest til. Så hvis du er i tvivl, tjek lige manualen - den er tilgængelig 24/7 og gratis at bruge.

En af de ting vi er rigtig glade for, i den nye manual, er at den er søgbar - dvs. har du f.eks. spørgsmål til noget om billeder kan du søge i manualen ved blot at taste "billeder" ind i søgefeltet.

 

ODEUM e-Plan support

Ligeledes opfordrer vi vores kunder til at oprette supportsager via vores ZenDesk supportsystem. Denne er tilgængelig på: support.digitaleplaner.dk

Fordelen ved supportsystemet er, at det - ligesom manualen - har åbent 24/7 og at indkomne supporthenvendelser sendes til første ledige medarbejder. Dvs. uanset om den person du evt. er vant til at ringe til, er på kontoret eller ej den dag, vil der altid være nogen der ser din henvendelse, så længe der er nogen på kontoret. Ligeledes tillader supportsystemet os systematisk at samle op på de udfordringer vores kunder oplever, for efterfølgende at udarbejde indhold til manualen.

OBS: Det er nu muligt at søge direkte i manualen inde fra supportsystemet.

 

PLANLAGTE ODEUM e-Plan kurser I 2016

Første halvår

 • 1 dags kursus for begyndere - Sjælland
 • 1 dags kursus for begyndere - Jylland
 • 1 times webinarer for øvede/superbrugere

Andet halvår

 • 1 dags kursus for begyndere - Sjælland
 • 1 dags kursus for begyndere - Jylland
 • 1 times webinarer for øvede/superbrugere

Har du noget specifikt du gerne vil lære mere om - evt. via et webinar - så skriv endelig til os

 

ODEUM-teamet ønsker alle kunder en glædelig jul og et godt nytår

 

Del:   

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg