Brugerseminaret 2017

Brugerseminaret bliver i år afholdt torsdag d. 2. november kl. 10-15, hos COWI Vejle, Havneparken 1, 7100 Vejle. 

Vi er ved planlægge en dag, som har interesse for både planlæggere og GIS-folk. Dagen vil bestå af korte oplæg, gruppesnak og plenumdialog, så alle får noget med hjem. Samtidig vil der blive lagt stor vægt på, at dagen giver plads til erfaringsudveksling ved bordene.

Vi sørger for god forplejning med rundstykker, frokost fra Meyers Køkken og eftermiddagskaffe.

Deltagelse koster kr. 500 ekskl. moms pr. deltager.

Detaljeret program for dagen følger senere.

Med venlig hilsen
COWI
Mikkel Kappel

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg