Opfølgning fra dagen

Den 2 november 2017 blev ODEUM e-Plan Brugerseminar 2017 afholdt hos COWI i Vejle. Til seminaret deltog 24 brugere fra 12 forskellige danske kommuner.

I gennem dagen var der i oplæggene fokus på at give indblik i de fremtidige muligheder og forandringer i e-Plan.

På baggrund af det nye Plandata.dk og de tilhørende nye PlanDK2+ datamodeller, var der fokus på hvordan de nye elementer vil blive håndteret i ODEUM og hvordan alle datafelterne, overskueliggøres i ODEUM, hvorved indmelding til Plandata.dk gøres så nemt som muligt.

Derudover indeholdt dagen snak omkring ODEUM og webgis løsninger, hvor de nye og forskellige måde at bruge GIS'en i fremvisning af planer, blev fremvist. Som et fast element i brugerseminaret var information og visning af alle nyhederne i ODEUM e-Plan modulerne.

Gennem hele dagen var der gode diskussioner omkring nye og fremtidige muligheder med ODEUM e-Plan. Og vi i ODEUM e-Plan teamet fik også en masse brugbart feedback, fra jer som brugere, som vil være med til at sikre det bedst mulige produkt for jer fremover.

Præsentationer:

ODEUM e-Plan: Oplæg fra dagen

Tilfredshedsundersøgelse:

Tilfredshedsundersøgelsen fra brugerseminaret 2016, kan resultaterne ses her: Tilfredshedsundersøgelse 2016

Tak til alle de fremmødte for et godt engagement og gode diskussioner om hvordan vi sammen kan videreudvikle gode løsninger, til brug i det daglige arbejde med planlægning.

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg