Opfølgning fra dagen

Den 5. november 2015 blev ODEUM Brugerseminar 2015 afholdt hos COWI i Vejle. Til seminaret deltog 15 brugere fra 10 danske kommuner og 1 bruger en fra en grønlandsk kommune. Derudover var hele ODEUM e-Plan teamet og Webhouse (ODEUM leverandør) repræsenteret, samt Planlægger Line Træholt Hvingel fra COWI, som afholdte oplægget "Digital forvaltning – ret og vrang"

Som noget nyt bestod den sidste del af seminaret af en workshop, hvor brugerne diskutterede fremtidige løsninger i grupper. Dette gav nogle spændende diskussioner, hvor resultaterne kan ses i dokumentet nedenfor.

Præsentationer:

ODEUM e-Plan: pdf ODEUM BS15.pdf (1.9 MB)

Fagligt indlæg: pdf Digital forvaltning – ret og vrang.pdf (2.2 MB)

Workshop

Resultat af workshop: pdf Workshop.pdf (343.9 KB)

Tak til alle de fremmødte for et godt engagement og gode diskussioner om hvordan vi sammen kan videreudvikle gode løsninger, til brug i det daglige arbejde med planlægning.

Tilfredshedsundersøgelse

Afslutningsvis blev der gennemført en tilfredshedsundersøgelse, hvor resultatet af denne kan ses her: Tilfredshedsundersøgelse 2015

 

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg