Spørgeskema, borgertip og driftsdata

ODEUM e-Plan kan udbygges med interaktive ydelser som spørgeskemaer, borgertip (huller i vejen, bjørneklo mv.) og behandling af driftsdata.

Online spørgeskemaer
Et eksempel er en skolevejsundersøgelse, som Norddjurs Kommune har anvendt. Eleverne svarer på en række spørgsmål med interne afhængigheder om deres skolevej, tegner ruten ind på et interaktivt kort og slutter af med at angive farlige steder med en beskrivende tekst. De indtastede GIS-data bearbejdes automatisk og svarene summeres i tabeller og på grafer, så kommunen efterfølgende kan planlægge trafiksikkerhedsindsatsen med udgangspunkt i undersøgelsen.

Eksempel på spørgeskemaundersøgelse.
Her skal skoleeleverne i
Norddjurs Kommune
indtegne deres skolevej
på et interaktivt kort.

Registreringer foretaget med iPads
Til ODEUM har vi udviklet et registreringsmodul, der gør det muligt at registrere data "i marken" ved hjælp af iPads. Det kan f.eks. være i forbindelse med en kortlægning af bevaringsværdige bygninger. Her indtastes data på en iPad og lagres i marken. Dataene kan efterfølgende eksporteres til Excel eller GIS-programmer såsom MapInfo.

Driftsdata
Assens Forsyning monitorerer deres drift af genbrugsstationer gennem generering af nøgledata (fyldningsgrad på containere, indvejning pr. åbningstime) på baggrund af deres vejedata. Resultaterne vises i tabeller og via grafer. Dataene kan hentes direkte ud i Excel og viderebearbejdes.

Borgertips
ODEUM E-plan kan også sættes op til at modtage borgeres indmeldlinger om eksempelvis huller i vejen, bjørneklo, overfyldte affaldsspande mv. Her vil indmeldingen kunne foregå via smartphones, både iPhone og Android-telefoner.

Til toppen

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg