Kort og tabel visning

Med GC2 og ODEUM gives der mulighed for en kort og tabelvisning, som eksempelvis bliver brugt i forbindelse med kommuneplanrammer. Herved gives der mulighed for finde frem til informationer via enten et dynamisk kort eller oplistningen i tabellen. Om man enten udvælger data det ene eller andet sted vises den valgte plans, geografiske placering eller de tilhørende informationer i listen.

Nedenfor kan der ses hvordan et sådan dynamisk kort med listevisning ser ud.

Eller i brug på Horses kommuneplan 2017.

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg