Integration til PlansystemDK

Statens krav til indberetning af planer
I forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen skal kommunerne indberette planerne til det statslige system PlansystemDK. Dette gøres via hjemmesiden www.plansystem.dk, hvor kommunerne indtaster planspecifikke oplysninger, uploader pdf- og GIS-filer og indberetter til myndigheder og andre interessenter ved hjælp af en e-mail service. 

Indberetning af planer via ODEUM E-plan
Producerer du din kommuneplan i ODEUM E-plan, behøver du ikke længere logge ind på plansystemets hjemmeside - alt kan klares via ODEUM. 

ODEUM er tilpasset plansystemets datamodel PlanDK2, og når du har tastet oplysningerne ind i ODEUM, kan du med ganske få klik eksportere det hele til plansystemet. Du kan også notificere myndigheder og interessenter.

Ønsker du fortsat at indberette dine planer via PlansystemDK er det også muligt at importere det til ODEUM.

GIS i GC2

Ved brug af PlanID'et samles alt data fra ODEUM og geometrien i GC2, hvorved en kobling heraf uploades til PlansystemDK.

GIS fra PlansystemDK

Geometrien fra PlansystemDK hentes ind i GC2, hvorved alt data fra ODEUM kobles på GIS'en. Herved sikres der en korrekt upload af ODEUM data til PlansystemDK.

Hvis du vil vide mere om integrationen til plansystemet og teknikken bag, er du velkommen til at kontakte os.

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg