Hvad gælder for min ejendom?

Geografiske informationer er centrale i mange planer
I mange planer er kortbaserede informationer en central del. Det gælder f.eks. for kommuneplanens rammer og retningslinjer, der knytter sig til en præcist defineret geografi. På tilsvarende vis er vandforsyningsplanens informationer om vandværker og forsyningsområder knyttet til afgrænsede områder.

Hvad gælder for min adresse eller matrikel?
I ODEUM e-Plan har du mulighed for at lave søgninger, der finder frem til alt den information, der gælder for en ejendom eller en matrikel. Dvs. at du søger på tværs af alle de geografiske "lag", der findes i planen. For kommuneplanens vedkommende vil du få at vide, hvilken ramme der gælder for ejendommen, og om der er retningslinjer. Du kan også vælge, at søgningen skal finde informationer om bydele, skoledistrikter, lokalplaner mv.

Som genveje til adresse- og matrikelsøgning findes der fx. i Vejles Kommuneplan 2017 siden "Hvad gælder for mig".

Her er det muligt at søge både via kort og adresse.

Du kan se og prøve adresse- og matrikelsøgningerne 
ved at klikke her eller på billedet.

Til toppen

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg