Fra Forslag til Vedtaget

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal du ændre følgende:

> Kommuneplantillægget
> De nye rammer
> De aflyste rammer

> Eventuelt ny GIS-fil
> Lav ny PDF

> Upload til Plansystemet

Kommuneplantillægget

  1. Ændr status til vedtaget
  2. Intast dato for vedtagelse
  3. Indtast dato for ikrafttræden

De nye rammer

  1. Indtast dato for vedtagelse
  2. Indtast dato for ikraftræden
  3. Ændr status til vedtaget

De aflyste rammer

Indtast dato for aflysning og ændr statusboksen til aflyst. Se screendump ovenfor. 

Eventuelt ny GIS-fil

Er der i forbindelse med vedtagelsen af tillægget sket ændringer i rammernes geografiske afgrænsning skal der uploades en ny GIS-fil. Du kan se hvordan her.

Lav ny PDF

Lav en ny PDF. PDF'en skal også laves, selvom der ikke er sket ændringer i tillæggets eller rammernes indhold, idet der er tilføjet nye oplysninger om datoer. Følg vejledningen om at lave PDF'er, som du finder her. Du behøver dog ikke gøre kladder synlige, idet tillægget nu har status som vedtaget. Kald din print-konfiguration noget let genkendeligt, f.eks. tillæg_XX_vedtaget

Vedlæg PDF-filen til tillægget.

Upload til Plansystemet

Indmeldt tillægget til PlansystemDK i følgende rækkefølge:

  1. Tillæg
  2. Nye rammer
  3. Aflyste rammer

Se vejledning om indmelding til PlansystemDK her.

Tjek til sidst på plansystemets hjemmeside, om alt er uploadet. Tjek på ODEUM, at de nye rammer står som vedtaget og at de aflyste rammer ikke længere er synlige.

Til toppen

 
 
COWI A/S
Visionsvej 53
DK-9000 Aalborg